Grafologické služby

Grafologický rozbor patří k vědeckým metodám využívaným v poradenství a je jednou z nejrychlejších a nejekonomičtějších variant k získání požadovaných informací. Jakékoli jiné metody jsou většinou náročnější a nákladnější. Se všemi údaji, které klient v souvislosti s rozborem poskytuje se zachází jako s předmětem osobního (soukromého) tajemství, v souladu s povinností přísně dodržovat práva na ochranu osobnosti v souladu se zákonem č.256/1992 Sb. o ochraně dat, a rovněž poradenskou etikou (kodexem).

METODA grafologie:

Zhruba řečeno jde o projev pisatelovy osobnosti. Studium této otázky vedlo k poznání, že písmo samo je jakýmsi "mozkopisem" a že má svůj specifický charakter.
Kořeny grafologie sahají na Evropském kontinentě až do šestnáctého století. Hospodářský život získával možnostmi písemného styku nové příležitosti. Významnost mnohých rukopisných listin sváděla k padělání. Proto v boji proti těmto praktikám vznikalo nové povolání - tzv. soudní mistři písařští, dnes bychom řekli soudní znalci písma. Věda o písmu se v průběhu dalších století studiem převážně lékařů , duchovních a filosofů ucelila v dnes na filosofických fakultách přednášenou GRAFOLOGII. Nejde tedy už jen o soudní znalectví, ale také o ucelený systém, kdy podle celé řady specifických znaků lze do značné míry určit nejen totožnost autora, ale i charakterové vlastnosti člověka a poukázat na možnosti řešení jeho problémů. Grafologie se dnes hojně využívá v personalistice při výběru nových pracovníků vhodných pro dané místo, v poradnách, v kriminalistice, psychiatrii a také při lepším utváření mezilidských vztahů - např. v manželských poradnách - a mnohdy také slouží jako nástroj vlastního sebepoznání.

NABÍDKA:

 • ROZBOR sebepoznání JÁ se zaměřením na osobní, vztahovou a profesní oblast
  Seznámení s vlastními povahovými vlastnostmi může pomoci kladně ovlivnit osobní i profesionální život. Sebepoznání je možné prohloubit a doplnit Kochovým Baumtestem
 • ROZBOR charakterologie TY se zaměřením na někoho druhého
  Jde o grafologické služby v oblasti mezilidských vztahů. Nejčastěji se jedná o poznání povahových vlastností partnera, rodinných příslušníků, spolupracovníků apod. Klientům tyto služby již mnohokrát pomohly najít správnou volbu ke komunikaci a lepšímu vzájemnému soužití s jejich okolím.
 • ROZBOR určený k vyhodnocování rizikových partnerů v obchodním styku, problémových zákazníků, nájemců apod.
 • VÝUKA grafologie pro začátečníky i pokročilé - kurzy, semináře a workshopy, individuální výuka
 • SPOLUPRÁCE S MÉDII

JAK ZADAT ROZBOR:

po telefonické, či mailové DOHODĚ, poštou na kontaktní adresu.

Pro rozbor je nejvhodnější jedna stránka (obvykle A4) rukopisu, nejlépe i s podpisem na nelinkovaném papíře.
Pro grafologa je velmi důležité, aby měl k dispozici všechny dostupné znaky písmového obrazu. Mezi takové znaky patří například sklon, výška, šířka, tlak, čára, vázání, členitost, okraje, řádkový průběh, podpis atd. Tento výčet posuzovaných znaků není v žádném případě úplný, ale slouží pouze pro ilustraci.

 

Při objednávce rozboru prosím uveďte 

 • Věk – nepozná se z písma – fyzický věk často neodpovídá věku psychickému

 • Pohlaví, často se mísí  v povaze prvky mužské se ženskými

 • Zda píšete pravou či levou rukou

 • Dokončené vzdělání, případně povolání – má vliv na pisatele


Proč rozbor nemůže grafolog provést hned na místě?
Kvalitní rozbor je vždy výsledek několika hodin práce, kdy se vyhodnocují a posuzují jednotlivé znaky. Výsledný rozbor je syntézou analyzovaných znaků a formulací hypotéz. Hypotézy jsou nejen výsledkem pečlivé grafologické práce, ale také práce poradensko psychologické.

CENÍK

Hloubkový komplexní rozbor dodaného vzorku písma: 2800,- Kč vč. DPH

webdnes.cz
®2014. EGUS s.r.o.